Home Tin hoạt động Khoa Khoa Văn hóa – Du lịch tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp Đại học năm 2020