Home Tin hoạt động Khoa Hội thi Tuyên truyền, giới thiệu sách lần 2 – năm 2019