Home Tin hoạt động Khoa Họp mặt kỷ niệm Ngày công tác xã hội Việt Nam, lần thứ 3 – năm 2019