Home Tin hoạt động Khoa Giao lưu biểu diễn và báo cáo chuyên đề: Khai thác hiệu quả loại hình nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ trong hoạt động du lịch