Home Tin hoạt động Khoa Khoa Văn hóa – Du lịch tổ chức tiếp đón tân sinh viên năm 2019