Home Thông báo Khoa Kế hoạch 622/KH-ĐHĐT: Tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp Đại học và Cao đẳng hệ chính quy năm 2019