Home Thông báo Khoa Thông báo 483/TB-ĐHĐT về việc khám sức khoẻ bắt buộc đối với sinh viên năm nhất, năm học 2018-2019