Home Tin hoạt động Khoa Đánh giá, nghiệm thu bài giảng “Quản lý các thiết chế văn hoá”

Đánh giá, nghiệm thu bài giảng “Quản lý các thiết chế văn hoá”

Đăng bởi honghuynh_admin 21/10/2018
    Ngày 19/10/2018, tại Phòng Chuyên môn, khoa Văn hoá – Du lịch tổ chức buổi đánh giá và nghiệm thu bài giảng học phần “Quản lý các thiết chế văn hoá” do Thạc sĩ Đinh Văn Nhân, giảng viên Bộ môn Quản lý văn hoá – Khoa học thư viện làm chủ biên.
   Tham gia Hội đồng đánh giá, nghiệm thu bài giảng có: Tiến sĩ Nguyễn Thị Song Thương, Phó Trưởng khoa phụ trách khoa (Chủ tịch hội đồng); Thạc sĩ Trần Hoàng Phong, Phó Trưởng Bộ môn Quản lý Văn hoá – Khoa học thư viện (Phản biện 1); Thạc sĩ – NCS Nguyễn Văn Lượm, Giảng viên Bộ môn Việt Nam học (Phản biện 2); Thạc sĩ Trần Kim Ngọc, Giảng viên Bộ môn Công tác xã hội (Phản biện 3).
Thạc sĩ Đinh Văn Nhân chụp ảnh lưu niệm với Hội đồng đánh giá, nghiệm thu bài giảng
Quang cảnh buổi đánh giá, nghiệm thu bài giảng học phần “Quản lý các thiết chế văn hoá”
   Sau quá trình báo cáo kết quả biên soạn do chủ biên trình bày, các thành viên Hội đồng đánh giá cao kết quả của bài giảng phù hợp với nội dung học phần và có tính thực tiễn giúp người học có được những kiến thức hệ thống về công tác quản lý các thiết chế văn hoá. Tuy nhiên, nội dung bài giảng vẫn còn mắc phải những lỗi nhỏ cần chỉnh sửa để hoàn thiện tốt hơn. Kết quả đánh giá, nghiệm thu bài giảng “Quản lý các thiết chế văn hoá” được Chủ tịch Hội đồng công bố thông qua sau khi chủ biên hoàn thiện việc chỉnh sửa theo góp ý của Hội đồng và được phép in ấn, đưa vào giảng dạy đối với sinh viên đại học chuyên ngành Quản lý văn hoá tại Trường Đại học Đồng Tháp.
Tin: Dương Tùng
Ảnh: Kim Ngọc – Vân Thảo

Tin liên quan