Tham quan thực tế và học tập kinh nghiệm quản lý văn hóa

Ngày đăng: 31/03/2017 10:03:38 - Người đăng: Huỳnh Thị Mỹ Hồng

Vừa qua, Khoa Văn hóa - Du lịch tổ chức cho sinh viên lớp Quản lý văn hóa 14A tham quan thực tế và học tập kinh nghiệm quản lý các hoạt động văn hóa - xã hội tại An Giang và Kiên Giang.

Tham quan thực tế và học tập kinh nghiệm là một hoạt động chuyên môn, tạo điều kiện thực hành ứng dụng trong chương trình đào tạo chuyên ngành Quản lý văn hóa, Văn hóa du lịch.

Với mục đích và ý nghĩa đó, từ ngày 23 - 26/3/2017 được sự hướng dẫn của giảng viên, tập thể sinh viên lớp Quản lý văn hóa 14A đã thực hiện chuyến đi nghiên cứu thực tế và học tập kinh nghiệm tìm hiểu các giá trị văn hóa - lịch sử, dân tộc và tôn giáo ở các khu di tích, đền thờ và các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo tại làng văn hóa tộc người Chăm và Khmer.


Tập thể lớp ĐHQLVH14A đang nghe báo cáo và tìm hiểu về

đời sống kinh tế, văn hóa - xã hội của đồng bào tộc người Chăm ở xã Châu Phong


Các bạn sinh viên tìm hiểu về quy trình dệt thổ cẩm

tại Làng nghề truyền thống dệt thổ cẩm của đồng bào tộc người ChămBà Patimah và chị Karimah thuật lại chuyến hành hương Hajj về thánh địa Mecca và giới thiệu về tôn giáo của đồng bào tộc người Chăm ở Châu Phong - An Giang


Sinh viên tìm hiểu về Phật giáo Nam tông tại chùa Tapengtrao (Tro Poãng Trao)

Sinh viên tìm hiểu đời sống văn hóa và quy trình làm đường thốt nốt

của các hộ gia đình tộc người Khmer ở huyện Tri Tôn - An GiangSinh viên đang nghe thuyết minh về các giá trị văn hóa - lịch sử hình thành

vùng đất Hà Tiên tại Đền thờ Mạc Cửu

[

Kết thúc chuyến đi, các bạn sinh viên đã trải nghiệm thực tế, đúc rút kinh nghiệm quản lý hoạt động văn hóa - xã hội tại các địa phương, nơi có sự giao thoa văn hóa giữa các tộc người Việt, Chăm, Khmer. Thêm vào đó, chuyến đi thực tế và học tập kinh nghiệm quản lý văn hóa lần này không chỉ cung cấp những thông tin hữu ích, mà còn truyền cảm hứng mạnh mẽ và định hướng công tác nghề nghiệp cho các bạn sinh viên sau khi ra trường.

Một số hình ảnh lưu niệm tập thể và chương trình Gala dinner tổng kết chuyến đi thực tế của lớp ĐHQLVH14A:

Tin: Dương Tùng

Ảnh: Văn Nhân