Phóng sự Khoa học và Công nghệ: Nhận diện và phát huy các giá trị lịch sự và văn hóa

Ngày đăng: 31/03/2015 09:07:15 - Người đăng: Huỳnh Thị Mỹ Hồng

Đề tài nghiên cứu nhận diện và phát huy các giá trị lịch sử văn hóa, phục vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đồng Tháp theo hướng phát triển bền vững

 -  Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Đồng Tháp
 - Chủ nhiệm đề tài: Tiến sĩ Nguyễn Trọng Minh, Trưởng khoa Văn hóa - Du lịch
 Xem liên kết gởi kèm và bấm Play: 
http://thdt.vn/video/696/khoa-hoc-va-cong-nghe-14032015-nhan-dien-va-phat-huy-cac-gia-tri-lich-su.html