Ngày môi trường xanh

Ngày đăng: 13/03/2014 18:10:23 - Người đăng: Huỳnh Thị Mỹ Hồng

Thực hành văn hóa lối sống trước sự phát triển của xã hội, Liên Chi đoàn luôn đóng góp sức trẻ của mình qua việc tham gia các buổi vệ sinh môi trường, thực hiện “ngày môi trường xanh”.

Thực hành văn hóa lối sống trước sự phát triển của xã hội, Liên Chi đoàn luôn đóng góp sức trẻ của mình qua việc tham gia các buổi vệ sinh môi trường, thực hiện “ngày môi trường xanh”, tham gia tuyên truyền an toàn giao thông ở đoàn cơ sở và các tổ chức xã hội khác, hăng hái tham gia phong trào rèn luyện tuyên truyền viên trẻ, tuyên truyền lối sống lành mạnh trong các bạn đoàn viên và sinh viên của khoa, trường. Bên cạnh đó, Liên chi đoàn đặc biệt quan tâm đến công tác từ thiện, hiến máu tình nguyện, đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ các bạn sinh viên khó khăn bằng quỹ “vòng tay bè bạn”.


Đoàn viên thanh niên hăng hái tham gia vệ sinh môi trường