Lãnh đạo khoa

A. Lãnh đạo Khoa
 
1. Trưởng khoa: TS. Nguyễn Trọng Minh 
2. Phó trưởng Khoa: TS. Nguyễn Thị Song Thương
 
B. Bộ môn
 
* Việt Nam học
 
1. Trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Thị Song Thương
2. Trưởng khoa: TS. Nguyễn Trọng Minh
3. Giảng viên: ThS. Nguyễn Trần Mai Trâm
4. Giảng viên: ThS.NCS Nguyễn Văn Lượm
5. Giảng viên: ThS. Trần Thanh Thảo Uyên
6. Giảng viên: ThS. Đỗ Thị Kiều Hoa
7. Giảng viên: ThS. Võ Nguyên Thông
8. Giảng viên: ThS. Lê Thị Thanh Yến

* Quản lý Văn hóa – Khoa học Thư viện
 
1. Phó BM(Phụ trách BM): ThS. Trần Hoàng Phong
2. Giảng viên: TS. Nguyễn Thành Phương
3. Giảng viên: CH. Dương Thanh Tùng
4. Giảng viên: Ths. Đinh Văn Nhân
5. Giảng viên: Ths. Nguyễn Thị Phương Thảo
 
C. Thư ký học vụ
 
1. Quản lý hành chính và học tập: CH. Lương Thị Huỳnh Như
2. Quản lý sinh viên : ThS. Huỳnh Thị Mỹ Hồng