Chi bộ

1. Giới thiệu chung

 

      Chi bộ khoa Văn hóa – Du lịch trực thuộc Đảng ủy Cơ sở trường Đại học Đồng Tháp. Chi bộ được thành lập vào tháng 07/2013 trên cơ sở quyết định của Đảng ủy trường Đại học Đông Tháp. Được sự quan tâm của Đảng ủy nhà trường và sự chỉ đạo sâu sát của đồng chí Bí thư Chi bộ nên công tác Đảng sớm đi vào nề nếp, số lượng đảng viên trong Chi bộ không ngừng tăng về số lượng và đảm bảo chất lượng qua các năm. Tổng số đảng viên trong Chi bộ tính đến thời điểm tháng 3/2016 có 14 đồng chí. Đảng viên trong Chi bộ luôn gương mẫu trong mọi hoạt động học tập và công tác; có phẩm chất đạo đức tốt, lập trường tư tưởng vững vàng, luôn năng động, sáng tạo trong công tác và học tập; luôn giữ vững khối đoàn kết thống nhất trong tư tưởng và hành động.

 

2. Cơ cấu tổ chức

 

      Ban chi ủy Chi bộ khoa Văn hóa - Du lịch gồm 03 đồng chí: 

1. Đ/c Nguyễn Trọng Minh – Bí thư 

2. Đ/c Nguyễn Thị Song Thương – Phó Bí thư 

3. Đ/c Trần Hoàng Phong – Chi ủy viên, phụ trách thư kí

      Tổng số đảng viên của chi bộ hiện nay có 14 đồng chí (7 đ/c nữ), trong đó:

- Đảng viên chính thức: 12

- Đảng viên dự bị: 2

- Về trình độ lý luận chính trị

Cao cấp : 02 đồng chí

Trung cấp : 01 đồng chí

Sơ cấp : 11 đồng chí

- Về trình độ chuyên môn

Tiến sĩ : 03 đồng chí

Thạc sĩ : 5 đồng chí

Cử nhân và Cao học : 2 đồng chí

      Trong thời gian qua, Chi bộ đã thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng; công tác xây dựng tổ chức và phát triển đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát; công tác quản lý đơn vị và các tổ chức quần chúng.

Định hướng trong thời gian tiếp theo, Chi bộ khoa Văn hóa – Du lịch tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để trở thành một trong những Chi bộ đi đầu trong công tác Đảng và đạt thành tích trong sạch vững mạnh./.