Thông báo kiểm tra thông tin học bổng học tập học kỳ cuối khóa 2014

Ngày gửi: 02/07/2018

Sinh viên hai lớp ĐHVNH14, QLVH14  kiểm tra thông tin học bổng HK cuối. Lấy  kết quả học tập HK2 2017-2018 gởi kèm nếu có khiếu nại liên hệ C.Hồng (Di động 0982.525521). Chậm nhất lúc 17h00 ngày 05/07/2018. Sau ngày 05/07/2018

Dữ liệu đính kèm