Tin tức hoạt động

Nghiên cứu khoa học

20/06/2014Giáo sư Trần Văn Khê gặp gỡ, nói chuyện với sinh viên khoa Văn hóa – Du lịch

“Đờn ca tài tử Nam Bộ và Hò Đồng Tháp có giá trị văn hóa đặc sắc không thể thay thế”. Đó là thông điệp đưa ra của Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Khê tại buổi tọa đàm khoa học về giá trị văn hóa phi vật thể nhân loại “Đờn ca tài tử Nam Bộ” và giá trị nghệ thuật của “Hò Đồng Tháp” diễn ra vào ngày 13/5/2014 tại nhà riêng của Giáo sư (Quận Bình Thạnh – TP. Hồ Chí Minh).

Hoạt động khoa

25/10/2013Giao lưu văn hóa quốc tế

Để thực hiện chủ trương “Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” được đề cập trong Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) và Chiến lược “Phát triển văn hóa đến năm 2020”.

Công Đoàn - Chi Hội

15/03/2014Nâng cao chất lượng công tác xây dựng đội ngũ đảng viên

Song hành cùng với sự nghiệp giáo dục đào tạo thì công tác rèn luyện phát triển đảng luôn được Chi bộ quan tâm và đề cập thường xuyên qua các kỳ sinh hoạt Chi bộ.

Ðoàn - Hội

13/03/2014Ngày môi trường xanh

Thực hành văn hóa lối sống trước sự phát triển của xã hội, Liên Chi đoàn luôn đóng góp sức trẻ của mình qua việc tham gia các buổi vệ sinh môi trường, thực hiện “ngày môi trường xanh”.

Ngoại khóa

17/03/2014Những chuyến thực tế chuyên môn - nơi trải nghiệm và thực hành

Nằm trong kế hoạch đào tạo của nhà trường và Khoa Văn hóa – Du lịch. Hàng năm Khoa Văn hóa – Du lịch tổ chức các chuyến tham quan thực tế chuyên môn, du khảo về nguồn đến các địa điểm danh lam thắng cảnh, tìm hiểu các giá trị di sản của di tích lịch sử - văn hóa, khu du lịch,…của các tỉnh trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Tuyển sinh

09/06/2014Thông tin tuyển sinh năm 2014

Bên dưới là thông tin tuyến sinh năm 2014