Ảnh sự kiện

Kết nạp Đảng viên mới

Ngày cập nhật: 10/10/2013

Công tác xây dựng và phát triển đội ngũ đảng viên trong Chi bộ khoa Văn hóa – Du lịch luôn được nâng cao về số lượng và chất lượng.

Một số hình ảnh: