Ảnh sự kiện

Tổ chức tham quan thực tế

Ngày cập nhật: 14/03/2013

Hàng năm Khoa Văn hóa – Du lịch tổ chức các chuyến tham quan thực tế chuyên môn, du khảo về nguồn đến các địa điểm danh lam thắng cảnh, tìm hiểu các giá trị di sản của di tích lịch sử - văn hóa, khu du lịch,…của các tỉnh trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước

Một số hình ảnh: